část - part III

 Práce na divočáka

- časový limit 5 minut. Tato disciplína se zkouší na divočáka uzavřeného v bezpečné kleci, tak aby nedošlo ke zranení psa ani zvěře. Pes je vypuštěn na pokyn rozhodčího 30 m pod větrem směrem k kleci s povelem „hledej“. Pes by měl černou zvěř navětřit a do 2 minut dosáhnout zkušebního zařízení. Délka zkoušky je 5 min. Pes po dosažení klece má projevit ochotu k práci s projevy tvrdého doléhání a soustavného hlášení. V případě tvrdého doléhání, kde hrozí poranění psa, musí rozhodčí zkoušku ukončit před časovým limitem.

 

Známkou 4 se hodnotí výkon psa, který nepřetržitě po dobu 5 min. divočáka hlásí, s hlasitými projevy útočí na oplocení se snahou bezprostředního kontaktu.

Známkou 3 se hodnotí výkon psa, který bez hlasitých projevů tvrdě útočí na oplocení a hrozí jeho zranění nebo se projevuje krátkými hlasitými projevy s náznaky útoku na divočáka.

Známkou 2 se hodnotí výkon psa, který divočáka hlásí dobu kratší než 5 min., od oplocení se vzdálí, aby zpravidla vyhledal vůdce a po povzbuzení se k obůrce vrátí.

Známkou 1 se hodnotí výkon psa, který sice divočáka v oplocení krátce hlásí, ale opětovně se vrací k vůdci a je ho nutné vícekrát povzbuzovat, aby se k divočáku vracel.

Známkou 0 se hodnotí pes, který se divočáka bojí, nehlásí ho, samostatně se neodváží do blízkosti obůrky a celkově nemá o práci zájem.

   

Za každé opuštění prostoru se snižuje známka o jeden stupeň. Za opuštění prostoru oplocenky se považuje vzdálenost delší než 1,5 2,5 metru.

Wild boar work

The time limit is 5 minutes. The discipline is tested with a wild boar safely closed in a fence to prevent either the dog or the game getting hurt. Upon the instruction from the judge, the dog is unleashed 30 meters down the wind, put towards the fence and instructed to search. The dog should catch the scent of the game within 2 minutes and reach the fence. After finding the enclosure, the dog should demonstrate readiness to work with signs of hard pressing and constant barking. In case the hard pressing might lead to harm for the dog, the judge must finish the test before the time limit.

 

4 points will get dog barking at the wild boar constantly for 5 minutes, attacking the fence and striving for a close contact with the boar.

3 points obtains dog attacking the fence hard yet with no loud barking with the risk of harm for the dog, or dog with short, interrupted loud barking striving to attack the boar.

2 points are given to dog barking at the boar for time shorter than 5 minutes, leaving the vicinity of the enclosure to search its leader, and after encouragement returns to the fence.

1 point is given to dog barking at the boar in the fence shortly, but repeatedly returning to its leader who must repeatedly encourage the dog to get back to the boar.

0 points get dog afraid of the boar, failing to announce it, refusing to get close to the fence and showing little interest in work.

Each leaving of the place of work means deduction of one point. By the place of work is meant the space within 1.5/2.5 meters from the enclosure.