ČÁST - PART I.

 

Norování

bude probíhat podle platné zkoušky z Norování v ČR bez zápisu do PP. Dopoledne proběhne nácvik,  odpoledne oficiální test s vyhodnocením a přidělením bodů.

Při této zkoušce se zkouší tyto disciplíny:

a) ochota k práci

b) hlasitost

c) vytrvalost

d) rychlost

Hodnocení výkonu

Každá disciplína je hodnocena body 4, 3, 2, 1 a 0. Celková práce psa se hodnotí charakteristikou obstál – neobstál  uvedením počtu dosažených bodů.

 

Bodové hodnocení jednotlivých disciplín:

ad a) ochotou k práci je chápána snaha psa udržet stálý kontakt s liškou ve všech   částech nory.

známku 4 – obdrží pes, který co nejtěsněji doléhá ve všech částech nory bez přerušení práce a opuštění pozice

známku 3 – obdrží pes za kratší, přerušený kontakt a případné ustoupení z pozice

známku 2 – obdrží pes za přerušení kontaktu delší než je polovina doby práce v daném  místě

známku 1 - obdrží pes za menší kontakt s prvky bázlivosti

známku 0 - obdrží pes, který nemá zájem o práci

 

ad b)

známku 4 – obdrží pes, který vytrvale hlásí za přepážkou

známku 3 – obdrží pes, který hlásí s krátkými přestávkami

známku 2 – obdrží pes, který hlásí u zástrček nejméně polovinu zkušební doby v místě      práce

známku 1 – obdrží pes, jehož hlášení je občasné, nebo hlásí mimo přepážku

známku 0 – obdrží pes, který hlasitost neprokázal

 

ad c)

známku 4 – obdrží pes, který noru neopustí - za každé opuštění nory se známka snižuje o jeden stupeň

ad d)

známku 4 – obdrží pes, který dosáhne konce nory do 30 sec.

 

známku 3 – obdrží pes, který dosáhne konce nory do 60 sec.

známku 2 – obdrží pes, který dosáhne konce nory do 1,5 min.

známku 1 – obdrží pes, který dosáhne konce nory do 2 min.

známku 0 – obdrží pes, který dosáhne konce nory nad 2 min

Bolting

Bolting will be carried out according to the rules of the Czech bolting test without record in the dog´s pedigree. The training will take place in the morning; the evaluated official test will be run in the afternoon.

The following disciplines will be tested during the bolting test:

                                                                    a) Readiness to work

                                                                    b) Loudness

                                                                    c) Persistence

                                                                    d) Speed

Performance evaluation

Each discipline is evaluated by points on the scale 4 – 0. The overall dog´s work is rated either PASSED or FAILED according to the total points obtained.

 

Points for each discipline:

ad a) Readiness to work describes the dog´s efforts to keep constant contact with the fox  in all parts of the earth.

4 points are given to dog keeping constant close contact in all parts of the earth without interrupting the work or abandoning its position.

3 points are given to dog if it shortly interrupts the contact or abandons its position in the earth.

2 points are given to dog for interrupting the work for time longer than half of the working time in the given part of the earth.

1 point will be given to dog keeping weaker contact and showing signs of timidity.

0 points will get dog showing no interest in work.

 

ad b)

4 points will be given to dog persistently barking at the barrier.

3 points will get dog barking with short interruptions.

2 points will get dog barking at the place of work for at least half of the test time.

1 point will be given dog barking occasionally or barking elsewhere then at the barrier.

0 points will obtain dog who fails to show any loudness. 

 

ad c)

4 points will obtain dog which doesn´t leave the earth; for each earth leaving, one point is deducted.

 

ad d)

4 points will get dog reaching the end of the den up to 30 seconds. 

3 points will get dog reaching the end of the den up to 60 seconds. 

2 points will get dog reaching the end of the den up to 90 seconds. 

1 point will get dog reaching the end of the den up to 120 seconds. 

0 points will obtain dog reaching the end of the den in more than 120 seconds.